Organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

Vedecký Riaditeľ: RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.

Zástupca vedeckého riaditeľa:

Tajomník:

Ing. Miroslav Ferko, PhD.

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.


 

Vedecká rada


Členovia za ÚVS CEM Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD.

Ing. Miroslav Ferko, PhD.

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.

 

Vedecké útvary


Oddelenie srdcovej fyziológie a patofyziológie

Vedúci: MUDr.Tatiana Ravingerová, DrSc.

Oddelenie biochémie

Vedúci: RNDr.Miroslav Barančík, DrSc.

Oddelenie histochémie a elektrónovej mikroskopie

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.