NOC VÝSKUMNÍKOV 2015 PREDSTAVILA „CESTU K SRDCU“
There are no translations available.

„Cesta k srdcu“, s takýmto príznačným názvom sa Ústav pre výskum srdca, Slovenskej akadémie vied úspešne zapojil do 9. ročníka Európskej noci výskumníkov 2015.

Tisíce návštevníkov podujatia mali možnosť prejsť sa tajuplným svetom komôr a predsiení a byť tak doslovne súčasťou nadrozmerného nafukovacieho modelu srdca. Jedinečná atrakcia spoločne s edukačným výkladom našich mladých vedcov umožnili pútavou formou komplexne priblížiť činnosť najdôležitejšieho orgánu tela.

Najmladší účastníci si mali možnosť vyskúšať prácu s laboratórnou pipetou a pripraviť si svoj prvý farebný roztok. Pre tých starších bol pripravený vedomostný kvíz a praktické ukážky merania krvného tlaku. Príjemne nás potešil obrovský záujem návštevníkov o prezentované aktivity, ako aj o samotnú problematiku kardiovaskulárneho výskumu. Veríme, že týmto skvelým podujatím sa nám podarilo poukázať na dôležitosť poznania správnej funkcie srdca, nevyhnutnosť jeho prevencie a potreby udržiavať srdce v dobrej fyzickej kondícii. Odmenou za toto poznanie nám bude zdravé srdce.

 

„Cestou k srdcu” vás sprevádzali a tešia sa opäť o rok na vás výskumníci z ÚVS SAV: Tamara, Csilla, Jakub, Magda, Ivka, Miro, Barbara, Veronika, Bora a Lucka.

 

Za realizačný tím spracoval Miroslav Ferko, ÚVS SAV.

Foto: ÚVS SAV