Členovia etickej komisie
There are no translations available.

Etická komisia pri Ústave pre výskum srdca SAV:

 

Predseda: Doc. RNDr. Eduard Ujházy, PhD. (ÚEFT SAV)

Členovia:

MUDr. Tatiana Ravingerová, DrSc. (ÚVS SAV)

RNDr. Narcisa Tribulová, DrSc. (ÚVS SAV)

RNDr. Zdenka Gáspárová, PhD. (ÚEFT SAV)

MUDr. Ján Styk, CSc. (ÚVS SAV)